Case

Оорукана-долбоор

Оорукана долбоору

Мейманкана-долбоор-Дело1

Hotel Project Case

Hotel-Project-Case2

Hotel Project Case

Мейманкана-долбоор-Дело3

Hotel Project Case

Эс алуу-клуб-долбоору

Эс алуу клубунун долбоору

Mall-Project-Case1

Соода борбору долбоору

Mall-Project-Case2

Соода борбору долбоору

Mall-Project-Case3

Соода борбору долбоору

Офистік имарат-долбоор1

Офис имаратынын долбоору

Офис-Имарат-долбоор2

Офис имаратынын долбоору

Офис-Имарат-долбоор3

Офис имаратынын долбоору

Турак жай-долбоор-иш1

Турак жай долбоору

Турак жай-долбоор-дело2

Турак жай долбоору

Турак жай-долбоор3

Турак жай долбоору

Мектеп-долбоор

Мектеп долбоору

Адистештирилген дүкөндүн долбоору3

Атайын дүкөн долбоору

Адистештирилген дүкөндүн долбоору2

Атайын дүкөн долбоору

Мамандык-магазин-долбоордун иши1

Атайын дүкөн долбоору